Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Dojo Fudo Shin, gevestigd in Krimpen aan den IJssel
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55284841
(hierna: ‘Dojo Fudo Shin’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Dojo Fudo Shin
mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer
personen Dojo Fudo Shinswebsite bezoeken of gebruiken.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Dojo Fudo Shin verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit
die Dojo Fudo Shin aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Dojo Fudo Shin;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van Dojo Fudo Shin;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een
formulier invult waarin u verzoekt contact met Dojo Fudo Shin op te nemen.
1.2 Dojo Fudo Shin verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. functie;
i. bankrekeningnummer.
1.3 Dojo Fudo Shin kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere
activiteit van c.q. namens Dojo Fudo Shin;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
AVG 1.0 pagina 2
d. de website van Dojo Fudo Shin te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van Dojo Fudo Shin aan u in behandeling te nemen.
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van Dojo Fudo Shin per e-mail aan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor:
a. meer informatie over de wijze waarop Dojo Fudo Shin persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die Dojo Fudo Shin met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Dojo Fudo Shin.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Dojo Fudo Shin zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 Dojo Fudo Shin zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beveiligen.
4. DERDEN
4.1 Dojo Fudo Shin zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of Dojo Fudo Shin daartoe verplicht is op grond van
de Wet of een rechterlijke uitspraak.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.